Onze aanpak

Samen ontdekken, ontwerpen en realiseren.

Soms zijn nog niet alle ideeën duidelijk. Dat begrijpen we. Voordat we een huis ontwerpen, ontdekken we samen waar sterke behoefte aan is. Met jouw inzichten als basis en met oog voor de omgeving.

Dit proces doen we samen. Met alle begrip voor de mogelijkheden en functionaliteit die je als opdrachtgever in de woning of het vastgoed object ziet. Zo komen we tot een evenwichtig ontwerp. Een stijlvolle balans van vorm en functie. Het start vrijblijvend, kennis maken met elkaar, de wensen en de bouwkundige stukken. Samen met jou doorlopen we drie fases: ontdekken, ontwerpen en realiseren. Ook de uitvoering kunnen we voor jou aansturen. 

'Ontdekken'

De eerste fase bestaat uit diverse aspecten. We sommen ze graag even voor je op:

- Het inventariseren van de bestaande situatie.
- Het in kaart brengen van de bestaande situatie,
- Het in kaart brengen van de omgeving.
- Het beoordelen van de bestaande situatie op kwaliteit en dit vastleggen.
- Het inventariseren en vastleggen van de wensen.
- Het bespreken en vastleggen van het budget.
- Het bestuderen van het bestemmingsplan.

Wat voorhanden is hoeft natuurlijk niet gedaan te worden, wellicht zijn er nog bouwtekeningen van de bestaande situatie etc. Deze fase wordt afgerond met een analyse waarin de wensen zijn verwerkt, binnen het bestemmingsplan en binnen de inventarisatie van de bestaande situatie. Deze analyse is feitelijk het concept van het te maken ontwerp. 

Deze analyse kan ondersteund worden middels  een tekening waarin routing en ruimtes zijn verwerkt ten opzichte van elkaar, ten opzichte van de omgeving, van de zon en de schaduw, van het uitzicht en van eventueel nog meer relevante zaken. Deze tekening wordt gebruikt als toetsingskader waarbinnen het ontwerp gemaakt wordt*.

*Deze fase betreft nog geen ontwerp. Daarnaast kan deze fase ook een losse opdracht zijn.

'Ontwerpen'

Met de analyse als toetsingskader zal een eerste ontwerp gemaakt worden. Deze behelst de grote lijn, voornamelijk gebaseerd op functies, en een aanzet van de esthetische verschijningsvorm. Dit zal altijd in dialoog worden besproken met elkaar omdat deze stap essentieel is voor de volgende stappen. 

Naar aanleiding van de opmerkingen zal het ontwerp aangepast en verfijnd worden. Deze stap zal enkele malen herhaald worden tot er een ontwerp is ontstaan wat als definitief ontwerp vastgesteld zal worden. Dit ontwerp wordt in 2D aangeleverd, dit kunnen zowel met de hand gemaakte tekeningen als digitaal getekende tekeningen zijn. Indien de opdrachtgever dit wenst kunnen deze tekeningen uitgewerkt worden in 3D animaties. Deze zijn zeer waarheidsgetrouw en geven een goed beeld van het uiteindelijke eindbeeld.

'Realiseren'

Het uitwerken van het vastgestelde ontwerp in tekeningen en berekeningen conform het geldende bouwbesluit om een omgevingsvergunning aan te kunnen vragen. Wij werken als buro nauw samen met derden, allemaal specialisten op hun gebied, om voor de opdrachtgever de juiste tekeningen en berekeningen aan te kunnen leveren.

De regelgeving voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning vraagt steeds meer om specifieke kennis, met name op het gebied van techniek en duurzaamheid. Als de omgevingsvergunning is verleend kan in principe gebouwd gaan worden.

Extra: 'Uitvoeren'

Wij kunnen in deze fase werkzaamheden verzorgen welke noodzakelijk zijn voor het bouwproces. Deze werkzaamheden zijn onder te verdelen in 4 onderdelen:

- Het maken van een aannemer keuze.
- Het leveren van alle “werk” tekeningen, welke in overleg met de aannemer bepaald worden, om de kwaliteit van het bouwen te waarborgen.
- Het aansturen van buiten de aannemers om gaande leveranciers en het controleren van tekeningen die zij aanleveren. Dit kunnen keukenbouwers, badkamerbouwers, tegel-leveranciers en verlichting-leveranciers zijn. Per project zal dit bekeken worden
- Het namens de opdrachtgever bijwonen van bouwvergaderingen.

Wil je graag meer informatie over onze aanpak omdat je wilt starten met een project? Kom dan eens kennismaken met ons in Oosterhout.We vertellen je graag verder in detail hoe we samen met jou het project tot een succes kunnen maken. 

Ontdekken
Ontdekken

De opties zijn grenzeloos. Het verkennen van alle mogelijkheden, de ruimtes en ambities die je als opdrachtgever hebt is onze tweede natuur.

Ontwerpen
Ontwerpen

Uit alle mogelijkheden de juiste opties kiezen die samen een geheel vormen van rust en functionaliteit.

Realiseren
Realiseren

Wij begeleiden het bouwproces tot in de finesse en we stoppen niet voordat jouw ideale ontwerp realiteit is geworden. 

Jij bent uniek. Dat is het mooiste van ons vak. Een ruimte vormgeven die dat weerspiegeld.

Wij gaan niet uit van bestaande blauwdrukken maar gaan bij elk project een eigen weg. Logisch wat elke opdrachtgever en elk object is uniek. Onze proces is dan ook wat eigenzinniger dan van de gemiddelde architect. Je bent welkom om samen verkennend tot een ideaal ontwerp te komen.

We halen onze inspiratie uit de opdrachtgever en zijn leefomgeving.
Een huis ontwerpen is een proces van ons samen.
- PieterJan van Hasselt
Onze aanpak Onze aanpak